45%
30%
15%
10%
0380 5421500-4905 4906
tto@duzceteknopark.com.tr
TÜBİTAK - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!
TÜBİTAK - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle açılmıştır. 15 Ocak 2018 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında, 

  • Yenilenebilir Enerji
  • Yer Bilimleri
  • Havacılık
  • Malzeme Bilimleri
  • Biyoteknoloji
  • Çevre Bilimleri

başlıklarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Ortak Ar-Ge projelerinin her iki ülkenin de sosyo-ekonomik durumuna katkıda bulunacak şekilde teknoloji, süreç, teknik, prototip geliştirilmesi ile ticarileşme ve yenilik odaklı olması beklenmektedir.

Başvurularınız için TTO'yu ziyaret ediniz. 

0380 542 15 00-4905 tto@duzceteknopark.com.tr