45%
30%
15%
10%
0380 5421500-4905 4906
tto@duzceteknopark.com.tr
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ TAMAMLANDI
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ TAMAMLANDI

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ TAMAMLANDI

TÜBİTAK BİDEB 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, Düzce Teknopark A.Ş. ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteklediği ve Proje Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ’ın üstlendiği ‘’Mühendislik ve Fen Bilimlerine Yönelik Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri Hazırlama Eğitimi’’ 13-14-15 Eylül tarihlerinde Fenerbahçe SK Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Eğitime Düzce Üniversitesi ve Türkiye’den 50 farklı üniversiteden toplam 180 başvuru alındı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu belirlenen Düzce Üniversitesi ve 15 farklı üniversiteden toplam 23 Akademisyen ve 5 Özel Sektör Temsilcisi ile gerçekleştirilen eğitimin 1. gününde açılış konuşmasını Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ gerçekleştirdi. Düzce TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi Koordinatörü Özge ÖZKAN, TÜBİTAK TEYDEB Destekleri hakkında katılımcı akademisyenleri bilgilendirdi. Düzce TTO FSMH Birimi Koordinatörü Dr. Aslı ASTARCI, Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda katılımcı akademisyenleri ve firma temsilcilerini bilgilendirdi. Eğitimin öğleden sonraki bölümünde Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serkan SUBAŞI, TÜBİTAK TEYDEB Desteklerinden 1505 ve SAN-TEZ Projeleri ile ilgili hazırlık aşamaları ve örnek projeler üzerinden katılımcılar ile bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 
Eğitimin 2. Gününde Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN, TÜBİTAK ARDEB Destek Programlarından Üniversite-Sanayi İşbirliği yapılabilen 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı ile ilgili bilgi ve proje hazırlama deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı. Günün devamında Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ, TÜBİTAK 1501 ve 1507 destek programları hakkında bilgi ve proje yazım tecrübelerini paylaştı. 
Eğitimin 3. ve son günü aralarında özel sektör katılımcıları ve Düzce TTO ekibinin de bulunduğu 5 grup oluşturularak tüm gün boyunca proje fikirleri geliştirildi ve günün sonunda oluşan proje taslakları sunum şeklinde katılımcılar ile paylaşıldı. 
Eğitime gösterilen yoğun ilgi ve eğitim sonunda yapılan memnuniyet anketinden alınan sonuçlar neticesinde, eğitimin geleneksel hale dönüştürülerek yeni araştırmacılarımıza hizmet vermek üzere her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. 
Eğitime katılan tüm özel sektör temsilcileri ve akademisyenlere teşekkür ederiz.